vr kompetens utbildning

Kompetenshantering, eLearning, edTech, O365/GAFE, VR, careertech - det är en hel del som ska lira ihop för bästa möjliga verksamhetseffekt. Är du en av de som tycker det är rörigt är du inte ensam. Våra undersökningar visar att upp till 9 av 10 befattningshavare upplever en stark men svårfångad och svårmätt potential i edTech. Några strävansmål från vår sida är följande:

  • MÅL MÅLGRUPPS- OCH INDIVIDBASERAT. Alltid. Lätt att säga - svårare att efterleva. Men genom att ta ett förkunskapstest regleras vilket innehåll just den eleven på den nivå ska läsa och ta del av. 
  • RÄTT KURSLÄNGD I RÄTT TEMPO Kurser som rullas ut ska ha rätt längd och distribueras i rätt tempo. Vi bygger och levererar både korta nano-kurser i några-minuter-per-dag-format till längre utbildningar som sträcker sig över 26 veckor eller mer. Fri start, fri fart! 
  • KOSTNADSEFFEKTIV OCH UPPHOVSRÄTTSLIGRÄTT PRODUKTION Vi jobbar användarnära med korta iterationer i princip i realtid. Våra produktioner är alltid upphovsrättsgaranterade och används fritt av dig som betalat.
  • PLATTFORMSOBEROENDE LEVERANS Kurser och utbildningar kan levereras som .MDZ Scorm etc eller tex via Teams GAFE eller den lärplattform ni användre alternativt via vår egen (tex via foretagsnamn.smartstart.nu)

Vi jobbar med klassisk skärmbaserad teoriutbildning där aktiviteter filmer tester texter nås via dator padda eller mobil och om det behövs kombinerar vi det med simulationsbaserad praktik där praktiska handlagsövningar kan ske i säker, klimatpositiv och ekonomisk fördelaktig miljö.

Låt oss tillsammans analysera nuläge, viktiga utmaningarna framåt i tid, bollplanka och resonera kring val av lärplattform(ar), O365/GAFE, hosting, produktionsmetodik, kompetensramverk, synsätt allt det där som måste klaffa för att var och en i din verksamhet ska vara redo. Om det behövs sammanfattas allt en dokumenterad förstudie för fortsatt diskussion. Eller så går vi direkt vidare från ord till handling. Kanske genom att analysera och agera på de färdiga kurspaket som kan passa. Eller egenproducera en skräddarsydd träffsäker och kostnadseffektiv utbildningslösning. Det mesta finns på plats för att komma igång direkt.

Välkommen!

Hans Erlandsson (
LinkedIn)  • Bastugatan 28A  • 118 25  Stockholm •